About
Connect
Book us
Our footprint
Privacy Policy

Privacy policy  

Kunder og potentielle kunder hos Detale CPH ApS 

Hos Detale CPH ApS ('Detale') behandler vi kun personoplysninger, der er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet. Vi sørger for, at vi overholder databeskyttelseslovgivningen, og det er vigtigt for os, at du har tillid til vores behandling af dine personoplysninger.

I denne fortrolighedspolitik kan du læse om, hvordan vi behandler dine data som kunde og potentiel kunde.

1. Den registeransvarlige

Den juridiske enhed, der er ansvarlig for dine personoplysninger, er:

Detale CPH ApS
Islevdalvej 151
2610 Rødovre, Danmark
CVR-nr.
Tlf.: + 45 70 15 15 05
E-mail: gdpr@flugger.com
Hjemmeside: www.flugger.dk

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores juridiske afdeling på e-mailadressen ovenfor.

2. Kategorier af personoplysninger

De personoplysninger, vi behandler om dig som kunde eller potentiel kunde, kan omfatte:
 • Identifikation af oplysninger, herunder navn, firmanavn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, firmaregistreringsnummer, vores kundenummer og eventuelt fødselsdag.
 • Købshistorik
 • Betalingshistorik, betalingsoplysninger og kreditvurdering
 • Oplysninger, der er inkluderet i vores korrespondance med dig
 • Billeder/video
 • Elektroniske spor

3. Formål og retsgrundlag

Vores databehandling har følgende formål og retsgrundlag:

Formål

Retsgrundlag

1. Ledelse af eksisterende og potentielle kunderelationer

I forbindelse med dine ordrer og køb behandler vi dine identifikationsoplysninger, betalingsoplysninger og oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig.  
GDPR Artikel 6, stk. 1, litra b), om behandling, der er nødvendig for at indgå en kontrakt og for udførelse af en kontrakt.
Når vi yder kredit til erhvervskunder (enkeltmandsejere), behandler vi identifikation af oplysninger, betalingshistorik og kreditvurdering.
GDPR Artikel 6, stk. 1, litra b), om behandling, der er nødvendig for at indgå en kontrakt og for udførelse af en kontrakt.

2. Marketing, nyhedsbreve og generel opbygning af kunderelationer

Med henblik på at opbygge og udvikle eksisterende og potentielle kunderelationer, herunder udsende nyhedsbreve, behandler vi identificerende oplysninger, købshistorik og oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig.
GDPR Artikel 6, stk. 1, litra f), om behandling, der er nødvendig af hensyn til legitime interesser, som ikke tilsidesættes af den registreredes interesser. De legitime interesser, der forfølges af Detale er markedsføring af vores forretning og levering til vores kunder af den bedst mulige service og særlige tilbud.

3. Videoovervågning

Af forebyggende og sikkerhedsmæssige årsager har Detale installeret videoovervågning på udvalgte lokationer, hvilket betyder, at du kan blive vist i videooptagelser, som opbevares i op til 30 dage.
GDPR Artikel 6, stk. 1, litra f), om behandling, der er nødvendig af hensyn til legitime interesser, som ikke tilsidesættes af den registreredes interesser. Den legitime interesse, som Detale forfølger her, er forebyggelse og opklaring af forbrydelser.

4. Facebook og Instagram

Når du besøger Detales Facebook-sider, indsamles der data om dig, som Detale og Facebook er fælles kontrollører for. Formålet med denne behandling er, at Detale modtager anonymiserede data fra Facebook om besøgende på vores Facebook-sider. Når du skriver til os via Facebook og Instagram, behandler vi de personoplysninger, der er inkluderet i vores korrespondance med dig. Formålet er at kunne besvare din forespørgsel. Aftalen mellem Detale og Facebook kan læses her, og du kan læse om Facebooks behandling af dine data her, og Instagram er her.
GDPR Artikel 6, stk. 1, litra f), om behandling, der er nødvendig af hensyn til legitime interesser, som ikke tilsidesættes af den registreredes interesser. Den legitime interesse, som Detale forfølger, er indsigt i Facebook-besøgende samt at kunne svare på henvendelser på Facebook og Instagram.

4. Kategorier af modtagere

Detale vil kun videregive oplysninger om dig i nøje overensstemmelse med reglerne for behandling af personoplysninger og anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om en sådan videregivelse kræver dit udtrykkelige samtykke, eller om videregivelse kan finde sted på et andet retsgrundlag. Vi oplyser eller videregiver personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:
 • Vores databehandlere baseret på databehandlingsaftaler
 • Banker i forbindelse med administration af betalinger
 • Inkasso- og kreditvurderingsbureauer, når der ydes kredit, og i tilfælde af misligholdelse af lån/kreditter
 • Offentlige myndigheder i forbindelse med lovpligtig rapportering
 • Andre virksomheder i Flügger-koncernen til administrations- og støtteformål

5. Overførsel til tredjelande

I nogle tilfælde, herunder når vi yder support til vores webtjenester, kan dine personoplysninger blive overført til databehandlere i lande uden for EU/EØS. Vi overfører kun personoplysninger til databehandlere i lande, som Europa-Kommissionen anser for at være sikre tredjelande, eller til databehandlere, der har givet de nødvendige databeskyttelsesgarantier i henhold til Kommissionens standardbestemmelser.

Hvis du vil vide mere om denne behandling, eller hvis du ønsker en kopi af garantierne, kan du kontakte os via e-mail gdpr@flugger.com.

6. Sletning

Vi sletter dataene om dig, når de ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev behandlet.

Detale overholder generelt opbevaringsperioden i henhold til bogføringsloven. For at sikre korrekt håndtering af tilbagevendende kunderelationer, potentielle reklamationer og garantiforpligtelser, og for at kunne opfylde vores forpligtelser, har vi konstateret, at vi er nødt til at opbevare dataene for indeværende år plus op til fem regnskabsår fra afslutningen af kundeforholdet. For fremtidige og potentielle kunder, der er omfattet af markedsføringsrelaterede aktiviteter, følger vi de gældende regler i markedsføringsloven og overholder fair markedsføringspraksis.

7. Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder i henhold til loven:
 • Du har ret til at anmode om adgang til og berigtigelse eller sletning af de data, vi behandler om dig.
 • Du har også ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger eller gøre indsigelse mod dem, herunder især i tilfælde af direkte markedsføring.
 • I nogle tilfælde har du ret til at modtage personoplysninger, som du har givet os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt til at overføre dataene til en anden dataansvarlig.
 • Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.
Hvis du ønsker at udøve nogen af disse rettigheder, bedes du kontakte vores juridiske afdeling via e-mail gdpr@flugger.com. Vi vil derefter undersøge, om det er muligt at imødekomme din anmodning. Du vil modtage vores svar så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din anmodning.

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, eller hvis du er uenig i den måde, dine personoplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet. Se, hvordan du kontakter Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

8. Cookie præferencer
Version 1.0, august 2019.